Κατηγορία
Image
00-01-102 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 1kg ΚΤΨ
00-01-102

Φύλλο Κρούστας 1kg

1000g
10 κιλά
80
κιβ.

Οδηγίες συντήρησης

18 μήνες