Κατηγορία
Image
00-12-32 ΣΤΡΙΦΤΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΦΕΤΑ 50g
00-12-32

Στριφταράκια με Φέτα 50g

50g
5 κιλά
100
κιβ.

Οδηγίες ψησίματος συντήρησης

185oC | 30'±5'

18 μήνες