Κατηγορία
Image
00-11-28 CROISSANT ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΜΙΝΙ
00-11-28

Croissant Σταφίδας mini 40g

40g
40'-45'
60'
8 κιλά
77
κιβ.

Οδηγίες ψησίματος συντήρησης

185oC | 15' - 20'

12 μήνες