Κατηγορία
Image
00-04-62 PIZZA EXPRESS ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
00-04-62

Pizza Express Στρογγυλή 270g

270g
20'-25'
20'±5'
20 πλάκες
60
κιβ.

Οδηγίες ψησίματος συντήρησης

230oC | 10'±3'

12 μήνες