Κατηγορία
Image
00-60-56 DONUT ΚΑΝΕΛΑΣ 130g
00-60-56

Doughnut Κανέλας 130g

130g
45'-60'
24 τμχ
64
κιβ.

Οδηγίες συντήρησης

8 μήνες